Otrygg-ambivalent anknytning

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-ambivalent

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-ambivalent.

Hur väl känner du igen dig i följande beskrivning? Du uppfattas ofta som känslostyrd. I nära relationer skrämmer du ibland iväg människor med dina starka känslor och din önskan om närhet. Detta som en effekt av din rädsla att bli övergiven och svårigheterna med att hantera och reglera dina egna känslor. Ca 18% har denna anknytning som grund.

Kännetecken för person med otrygg-ambivalent anknytningsstil:

 • Du kan uppfattas som känslostyrd.
 • Du har ett stort behov av att behålla närhet till och kontakt med din partner.
 • Dina relationen brukar präglas av passion men även av stormiga konflikter, tvivel och misstänksamhet. Som en effekt av rädsla för att bli övergiven och svårighet med att hantera och reglera dina känslor.
 • Du kan ofta känna dig svartsjuk eller tänka på att din partner kanske är intresserad av någon annan.
 • Du blir orolig och osäker när din partner inte är närvarande.
 • Du känner dig oälskad och blir lätt rädd för att bli lämnad.
 • Du tenderar att ge mycket av dig själv och ser till din partners behov men blir besviken när du upplever att det inte uppskattas eller att du inte får samma gensvar tillbaka.
 • Dina känslor går ofta från att du känner dig orolig/ångestfyllt och besviken till att bli frustrerad och arg på din partner. När hen inte ger respons på ett sätt som du önskar.
 • Du kan ha orimliga krav och förväntningar på din partner och bli avvisande när hen inte når upp till dina krav.

Tips till dig med otrygg-ambivalent anknytning

Att ändra och bryta beteendemönster som skapats under barndomen kan kännas svårt, men det är fullt möjligt. Precis som när man vill skapa andra nya vanor behöver man träna på att göra annorlunda och ta små steg i riktning mot mer trygga anknytningsbeteenden. Vilket kan få stora och goda effekter på ens relationer och mående.

 • Öva dig på att lägga märke till och ta hand om dina egna behov. Ge till dig själv det du snabbt tenderar att ge till andra.

 • När du noterar att starka känslor (stressreaktion i kroppen) har aktiverats i dig: öva på att stanna upp, andas, lägg ord på dina känslor/behov, hitta sätt att lugna och trösta dig själv på innan du agerar i impuls mot din partner. Betrygga dig med vetskapen om att en känsla håller i sig i ca 60-90 sekunder, om du inte eldar på den med flera katastroftankar.

 • Öva på att bygga upp självtillit. Att vara din egna bästa förälder som tröstar, säger snälla saker och lugnar i lägen av upplevd kris. Mindfulness och self-compassion meditationer och övningar kan vara till god hjälp.

 • Ta hand om din kropp och hjälp ditt nervsystem till balans tex. genom träning, avslappningsövningar, goda rutiner och meditation.

 • Notera din tendens att “pocka på”, gå efter eller bli känslomässigt krävande gentemot din partner.

 • Öva på att våga lita mera på din partner, notera tendens till kontroll och misstänksamhet.

 • Skriv dagbok där du sätter ord på dina erfarenheter och känslomässiga upplevelser.

 • Ge din partner utrymme och tid. Undvik att agera utifrån starka känslor och i desperation om uppmärksamhet. Vilket ofta får partners till ambivalent anknutna att dra sig undan.

Vill du lära dig mer om anknytningsteori?

Här har vi samlat lite bra content för dig som vill lära dig mer om anknytningsteori och vad du kan tänka och jobba på:

Boken "Hemligheten" på samma tema av svenska journalisten Dan Josefsson som förenklar och sammanfattar anknytningsteori

 • Fördjupande test: Den självskattning du har gjort är en kondenserad version av ett längre test med 36 frågor som du kan göra, om du vill få en ännu djupare bild av din anknytningsstil. Gör testet här