Otrygg-desorganiserad

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-desorganiserad

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-desorganiserad.

Detta anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som växer upp under svåra hemförhållanden. Hemförhållanden med fysiskt eller psykiskt våld, eller där man haft en förälder som själv är upptagen av dåligt mående eller bär på egna trauman som gör att de brister mycket i sin förmåga att ge tillräckligt bra omvårdnad och trygghet till sitt barn. Förälderns beteende har ofta väckt rädsla/skräck och förvirring hos barnet, som då blivit helt utelämnad till starka känslor utan att situationen har löst sig på ett bra sätt. Anknytningsrelationen präglas av förvirring, rädsla och överväldigande känslor som barnet inte får hjälp att handskas med, och detta leder till särskilt svåra relationsmönster i vuxen ålder. Behovet av professionell hjälp är störst i den här gruppen.

Som vuxen bär man ofta med sig en erfarenhet av typen “rädsla utan lösning” som kan leda till mer komplexa utmaningar i ens vardag och relationer. Ca 4% har denna anknytning som grund.

Kännetecken för person med otrygg-desorganiserad anknytningsstil:

 • Du blir lätt oroad, uppstressad, spänd, vaksam och uppmärksam på potentiella faror (vilket är tecken på stressreaktion: fight, flight, freeze) vilket försvårar intimitet och kontakt med andra.
 • Du blir självupptagenhet och har ett stort behov av kontroll.
 • Du har svårigheter med att vara närvarande i samspel med andra. Relationer och intimitet känns obehagligt, riskfyllt och svårt.
 • Du har bristande impulskontroll.
 • Du har flashbacks, en form av återupplevande av traumatiska upplevelser och plågsamma minnen.
 • Du har koncentrationssvårigheter och svårigheter att få ihop en röd tråd över händelser i det förflutna.

Tips till dig med desorganiserad anknytning

Att ändra och bryta beteendemönster som skapats under barndomen kan kännas svårt, men det är fullt möjligt. Precis som när man vill skapa andra nya vanor behöver man träna på att göra annorlunda och ta små steg i riktning mot mer trygga anknytningsbeteenden. Vilket kan få stora och goda effekter på ens relationer och mående.

 • Sök hjälp hos terapeut/psykolog med kompetens kring trauma, post-traumatisk stress och anknytning.
 • Att bygga upp tillit, trygghet och förmåga till att reglera starka känslor är vägen till att helas och utvecklas. Identifiera med vem du känner dig tillräckligt trygg (partner, vän, husdjur, terapeut) och vad du själv behöver för dagliga vanor för att öka känsla av trygghet och stabilitet. Ta hand om din kropp.
 • För ökad förståelse och medkänsla för dig själv. Förkovra dig och läs på om trauma, anknytning och hjälpsamma självstödjande praktiker.
 • Boktips och Youtube videos av författare och terapeuter som Peter Levine, Besser van der Koolk, Pat Ogden och Diane Poole Heller

Vill du lära dig mer om anknytningsteori?

Här har vi samlat lite bra content för dig som vill lära dig mer om anknytningsteori och vad du kan tänka och jobba på:

Boken "Hemligheten" på samma tema av svenska journalisten Dan Josefsson som förenklar och sammanfattar anknytningsteori

 • Fördjupande test Den självskattning du har gjort är en kondenserad version av ett längre test med 36 frågor som du kan göra, om du vill få en ännu djupare bild av din anknytningsstil. Gör testet här