Otrygg-undvikande anknytning

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-undvikande

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är otrygg-undvikande.

Hur väl känner du igen dig i följande beskrivning? Du är ofta omtyckt och fungerar bra i mer ytliga relationer, men i nära relationer håller du ofta den andra på lite avstånd. Nära relationer upplever du ofta inte som tillfredställande. Dina erfarenheter säger att viktiga behov inte blir mötta där. Du drar dig ofta undan när du upplever krav på närhet från andra och tenderar att förneka ditt behov av känslomässigt stöd. Du riskerar att uppfattas som kylig och dömande gentemot andras känslouttryck och behov. Ca 18% har denna anknytning som grund.

Kännetecken för person med otrygg-undvikande anknytningsstil:

 • Du håller känslomässig distans till andra för att undvika att bli sårad.
 • Det är svårt för dig att be om stöd, visa dig mer sårbar och uttrycka dina behov och känslor.
 • Du drar dig ofta undan när du upplever krav på närhet. Tenderar att förneka egna behov av närhet och känslomässigt stöd.
 • Du kan uppfattas som kyliga och dömande gentemot andras känslouttryck och behov.
 • Du är sällan svartsjuk och kan tycka det är barnsligt med dessa känslor då du förnekar dem hos dig själv.
 • Du är fokuserad på dig själv och din självständighet.
 • Du kan fungera bra i mer ytliga relationer, men i nära relationer håller du distans och kan uppfattas som självständig och svår att komma inpå livet.
 • Att behålla ögonkontakt kan vara svårt för dig.
 • Du söker och hittar ofta fel hos din partner.
 • Du är ibland rigid och strikt med dina gränser.
 • Du har tendens att överanalysera / övertänka kring dina relationer och förvänta dig att nått skall gå fel.
 • Du kan känna längtan efter din partner men väl i hens närhet känner du dig stressad och obekväm.
 • Du har tendens att var “uppe i huvudet” och i tänkandet, vilket kan göra det svårt när du skall relatera intimt.
 • Du har tendens att avfärda och minimera känslor. Vilket kan ge ett intryck av att du inte bryr dig (Men under ytan är ofta de med undvikande anknytning rädda för att bli avvisade, känna skam och skuld).

Tips till dig med otrygg-undvikande stil

Att ändra och bryta beteendemönster som skapats under barndomen kan kännas svårt, men det är fullt möjligt. Precis som när man vill skapa andra nya vanor behöver man träna på att göra annorlunda och ta små steg i riktning mot mer trygga anknytningsbeteenden. Vilket kan få stora och goda effekter på ens relationer och mående.

 • Bli mer nyfiken på ditt känsloliv, dina reaktioner och hur du påverkas av din partner. Bli en “känslospanare”. Rikta nyfikenhet mot din kropp, dina reaktioner och dina känslor. Speciellt i samspelssituationer där du märker att du vill dra dig undan, börja tänka/grubbla och använda dina vanliga strategier för att handskas med känslor på.

 • Öva på att kommunicera mer känslomässigt öppet och ärligt om vad som pågår inom dig, hur din partner påverkar dig, vad du känner och vill. Notera när du tystnar och håller inne med tankar, känslor och upplevelser som egentligen är viktiga och betydelsefulla. Speciellt om du märker att du börjar känna dig tom, ensam, frustrerad eller missförstådd.

 • Öva på att flytta fokus från ”mig/mitt” till ”vårt gemensamma” och med din partner. För att bryta mönster av överdriven självständighet och självupptagenhet.

 • Öva på att stanna kvar i interaktioner när känslor kommer upp till ytan hos dig eller din partner. Men öva dig också på att ta hand om dig själv och uttryck om du blir överväldigad eller behöver en paus.

 • Spana efter belöningen med att ha nära relationer. Den lust och de positiva känslor som kan väckas när du är nära och mer innerlig med din partner.

 • När det uppstår spänning och konflikt i relationen: notera impulsen att vilja avsluta relationen, söka dig utåt och bort från kontakten. Utan att reda ut, reparera eller möta din partner känslomässigt.

 • Öva dig på att vara okej med att vara behövande, be om hjälp och stöd. Och kunna ta emot stöd när du blir erbjudan.

 • Notera tendensen att bli kritisk, bagatelliserande och kylig mot partner/andra när hen uttrycker sårbarhet och närhetsbehov. Öva på att möta upp med empati och förståelse.

 • Sök hjälp hos terapeut/psykolog med kompetens kring relations- och anknytnings frågor.

Vill du lära dig mer om anknytningsteori?

Här har vi samlat lite bra content för dig som vill lära dig mer om anknytningsteori och vad du kan tänka och jobba på:

Boken "Hemligheten" på samma tema av svenska journalisten Dan Josefsson som förenklar och sammanfattar anknytningsteori

 • Fördjupande test: Den självskattning du har gjort är en kondenserad version av ett längre test med 36 frågor som du kan göra, om du vill få en ännu djupare bild av din anknytningsstil. Gör testet här