Trygg anknytning

Dina svar indikerar att din anknytningsstil är trygg
 • Dina svar indikerar att din anknytningsstil är trygg.

Hur väl känner du igen dig i följande beskrivning? Du har lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap. Du har en positiv självbild; “jag är en bra person/mina behov är viktiga” samt förväntar dig gott av andra. "Andra finns där när jag behöver dem”. Omkring 60% av alla har denna anknytning som grund.

Kännetecken för person med trygg anknytningsstil:

 • Du har lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap.

När det uppstår tillfälliga problem/konflikter i relationen har du tilltro till att detta går att lösa. Du har förmåga att lugna och trösta både dig själv och ge stöd till din partner.

 • Du har en har en god självbild; “jag är en bra person/värdefull” och har tillit att “andra finns där när man behöver dem”.
 • Dina relationer bygger på tillit, omtanke, uppmuntran och uppskattning.
 • Du kan känna in när du behöver egen tid och när det är dags för ”tillsammans tid” med partnern/andra.
 • Du respekterar och visar förståelse för både dina egna och partners behov och gränser. Sänker inte ribban för vad som är acceptabelt att säga eller göra mot någon annan. Du säger ifrån när det behövs.
 • Du är bekväma med att dela med dig av dina känslor och behov.

Tips till dig med trygg anknytning

Har man redan en trygg bas i sig själv är detta en lyckosam förutsättning för personlig utveckling, kreativitet och autenticitet.

Fundera över följande:

 • Hur kan du expandera och utvecklas? Vill du prova någonting nytt eller fördjupa dej kring något? Dela möjliga tankar och drömmar med din partner.

 • Kring vad vill du utvecklas? Hur vill du skapa mera värde och mening för dig själv, tillsammans med din partner och för omvärlden Hur kan du bidra?

 • Behåll ödmjukhet kring att andra/din partner som inte är lika trygga, har andra relationella utmaningar än dig. Vilket kan kräva mer förståelse och tålamod.

Vill du lära dig mer om anknytningsteori?

Här har vi samlat lite bra content för dig som vill lära dig mer om anknytningsteori och vad du kan tänka och jobba på:

Boken "Hemligheten" på samma tema av svenska journalisten Dan Josefsson som förenklar och sammanfattar anknytningsteori

 • Fördjupande test: Den självskattning du har gjort är en kondenserad version av ett längre test med 36 frågor som du kan göra här.