Är du redo för en relation?

11 frågor som tar ca 2-3 minuter att göra.
Ett självskattningstest framtaget av våra relationsexperter med intentionen att skapa reflektion och vara informativt. Testet är inte vetenskapligt validerat men utgår från teorier och verktyg som forskning visat är fördelaktiga för att skapa välmående och hållbara relationer*.


*Upplevd relationskvalitet hos individer i parrelation via relationsstärkande övningar i mobilapplikationformat, Emelie Åkerblom, Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet 2021.
0