Är du redo för en relation?

Välkommen till vårt test "Är du redo?". Självskattningen bygger på 8 frågor och tar ca 2-3 minuter att göra.
Testet är skapat av våra relationsexperter, men det är inte vetenskapligt validerat utan är snarare informativt och lite humoristisk :) Det utgår från teorier och verktyg som forskning visat är fördelaktiga för att skapa välmående och hållbara relationer<sup>[1]</sup>.
Referenser:
  1. Upplevd relationskvalitet hos individer i parrelation via relationsstärkande övningar i mobilapplikationformat*, Emelie Åkerblom, Psykologiska insitutionen vid Göteborgs Universitet
0