4 tips för ökad självkärlek från vår psykolog

Vår psykolog Josefine Yrjans har satt ihop fyra eftertänksamma och potentiellt transformerande tips på hur du kan skapa och leva ett liv med mer kärlek för dig själv.

4 tips för ökad självkärlek från vår psykolog

Relates psykolog Josefine Yrjans har med mycket eftertanke satt ihop ett recept med fyra fantastiska tips för hur du kan skapa och leva ett liv med betydligt starkare kontakt och kärlek för dig själv.

Men varför är självkärlek viktigt? Självkärlek motiverar dig till att ta hälsosamma beslut i livet. När du ser upp till dig själv och har en bra självkänsla så är det mer sannolikt att du väljer saker som främjar ditt välmående, men även din partner och världen runt omkring dig. Vi tycker Dr. Cynthia Thaik säger det väl:

"If we truly want to create a world where love, caring and compassion comes first, we have to start at the source - ourselves. It is only through self love that we can begin to give ourselves to others in any beneficial way"

Ladda ner Relates poster gratis: 21-day challenge till mer självkärlek

Låt oss börja med att titta närmare på vad självkärlek är och hur vi kan ge oss själva mera av detta.

Först, om din önskan är att bli mera kärleksfull mot dig själv, börja med att formulera en självkärleks-vision. Som ett åtagande inför dig själv. Fundera på: vad betyder självkärlek för dig? Hur skulle du vilja bemöta dig själv? Om du hade valt ut 3 ord som representerade detta, vilka ord väljer du? Du kan få inspiration genom att tänka på hur du gärna vill bli bemött av en partner, älskare eller vän.

När du har dina ord och din vision kan du börja titta på sätt att förkroppsliga och praktisera detta i vardagen. Vi blir bra på det vi gör ofta.

Om vi går till vad man inom psykologin och anknytningsteori definierar som kärleksfullt bemötande, vad som skapar kontakt och trygga relationer, hittar man bl.a. följande förhållningssätt och kvalitéer:

Tips: Medan du läser listan, fundera över i vilken utsträckning du ger dig själv detta.

 • att vara tillgänglig och närvarande (motsatsen: frånvarande, avvisande, distraherad).
 • att vara lyhörd och följsam inför känslor och behov (motsatsen: ignorerar, är okänslig, bagatelliserande).
 • att visa intresse, nyfikenhet, engagemang och uppmuntran (motsatsen: ointresserad, passiv, pessimistisk).
 • att vara accepterande, varm och förstående (motsatsen: krävande/kritisk, förlöjligande).

Att bli mött av andra på dessa sätt är underbart och ofta djupt tillfredsställande. Men tyvärr inget vi alltid kan förvänta oss eller kräva av andra. Men tänk om du kunde nära och ge dig själv tillräckligt mycket av detta i din vardag. Och på så sätt bli din egen bästa vän och den välvilliga förälder du kanske aldrig hade. Att ha tillgång till kärlek när du behöver det!

Jag vill ge dig 4 tips och inspiration på vägen.

1. Skapa mer närvaro och ärlig kontakt med dig själv

Avsätt tid och inför en daglig kärleks-rutin där du ställer frågor och lyssnar djupare till dig själv. På det här sättet får du information från ditt inre om hur du har det och vad som pågår inom dig. Vad som vill bli sett, känt och hört. Detta är intimitet.

Du kan skriva dagbok, meditera eller avsätta ostörd tid i tystnad där du lyssnar och för dialog med dig själv. Som en daglig check-in med dig själv. Innerliga frågor kommunicerar kärlek och omsorg och svaren ger oss riktning och mening. Ex. på frågor du kan ställa när du befinner dig i ett samlat och vilsamt tillstånd:

 • ”Hur har jag det just nu”?

 • ”vad känner jag?”

 • ”vad behöver jag här näst?”

 • ”är det något jag missar?”

 • ”vad är viktigt just nu?”

Det kan kännas ovant i början men vänta tålmodigt tills en mening, ett ord eller en bild bubblar fram. Nu är du i direkt dialog med dig själv och olika aspekter av den du är. Du öppnar också upp för intuition och ett annat slags vetande. För att kunna leda oss själva genom livet på ett kärleksfullt vis behöver vi vara ärliga och uppriktiga med vad vi anar och upptäcker inom oss själva. Avsätter vi inte tid för djupare kontakt och reflektion kommer vi att gå miste om viktig information från sannare lager av oss själva. Konsekvensen blir ofta att vi känner oss osäkra, förvirrade, avtrubbade, veliga och lättpåverkade av andras åsikter eller normer.

Vilken typ av daglig check-in med dig själv skulle du vilja testa? Vad hjälper dig att känna kontakt med dig själv?

2. Följ det som berör och väcker dig

Ett annat sätt att ära den man är och öka sin självkärlek är att mer ingående ta reda på och sedan agera i linje med det som känns gott, viktigt och rätt utifrån den unika person man är. Att bli mer lyhörd inför sina egna önskningar och behov.

Eller som författaren Joseph Campbell uttryckte det:

“Follow your bliss. If you do follow your bliss, you put yourself on a kind of track that has been there all the while waiting for you”

Vad drömmer du om? Vad älskar du? Vad har du fallenhet för och vad dras du till? Vad är du här för att uttrycka och bidra med?

Självkärlek har en ton och kvalité av att vilja väl. Att värdesätta sig själv, sitt liv och att bejaka sina preferenser. Ett kärleksfullt sätt är då att försöka hjälpa sig själv att hitta sin plats och sitt rätta uttryck i detta liv. Att söka upp och sätta sig i sammanhang och relationer där man har en känsla av att komma till sin rätt och bli uppskattad för den man är. Att inte lyssna och följa sina önskningar kan ses som en form av kärleksförvägran. Att försumma eller neka sig själv det goda.

Tips: Skriv ned 3 saker som ger dig glädje, inspiration och som du vill utforska i ditt liv framöver. Hur kan du göra val, om än små, som visar på att du tar dina önskemål på allvar? Att du prioriterar din utveckling och ditt välmående?

I en studie där man frågade människor som låg på sin dödsbädd vad de ångrade mest i sitt liv, så var det vanligaste svaret att man inte hade följt sina drömmar…

3. Odla acceptans och självmedkänsla

För många verkar detta vara något av det svåraste och minst tillgängliga i stunder av utmaning. Och samtidigt har dessa förmågor eller bristen på dem en avgörande effekt på vårt mående och på hur vi har det i relationen till oss själva.

Det som skapar mer lidande är när vi kämpar emot verkligheten eller det vi upplever för stunden. När vi inte kan eller vill känna det vi känner. När vi upplever något obehagligt eller påfrestande så har vi ofta en tendens att direkt flytta uppmärksamheten uppåt mot tankevärlden eller flytta fokus bort från oss själva och ut mot omvärlden, för att hitta orsaker eller vems felet är där ute. När vi övar på acceptans och självmedkänsla tar vi en ny rutt. Vi övar på att inte kritisera eller undvika våra direkta upplevelser. Utan vända oss mot, vara med och ta hand om det som finns i vårt medvetande.

Tips: Öva på U-svängen. Nästa gång du märker att du är uppe i ett känslomässigt lidande som du har svårt att hantera på ett hjälpsamt sätt (ex. oro, irritation, jämförelse, ältande, självkritik) se det som en signal på att det är dags att träna självkärlek. Stanna upp. Notera var i kroppen obehaget sitter. Flytta fokus från tankeprocesser och tolkningar i huvudet ner till kroppen.

Du kan öva på att hitta vänliga fraser som ” det är okej”, ”det går över”, ”vad jag upplever är mänskligt”. Förhåll dig till dina reaktioner och upplevelse som att det är en sårbar och liten del av dig själv som nu har aktiverats. Och den behöver din hjälp. Inte skäll eller utfrysning. Låt den aktiverade delen veta att du ser den. Du kan fråga vad den behöver av dig. Använd samma välvillighet som du troligtvis har lättare att ge en vän, ett barn eller medmänniska i nöd. Lugn och nyfiken närvaro räcker långt.

Påminn dig om att en känslomässig reaktion går över på ca 60-90 sekunder, om man kan vara med den utan att mata den med nya ohjälpsamma tankar och tolkningar. Tecken på att man kan behöva öva på acceptans och självmedkänsla är att man ofta grubblar, klagar, oroar sig, är kritisk mot sig själv och andra och pratar överdrivet om saker som ligger utanför ens kontroll.

4. Ta hand om din kropp

Den moderna komplexa värld vi lever i och det tempo många rör sig i och utför saker på försätter ofta vårt nervsystem i ett överlevnadstillstånd. Så kallat fight-flight eller freeze/kollaps. Bär man dessutom på obearbetade känslomässiga erfarenheter, vilket de flesta av oss gör, är man mer benägen att hamna i dessa stresstillstånd. Då tar instinkter lättare över och hela vårt sätt att uppfatta, tänka, tolka och känna färgas till det mer negativa. Vi blir mer (själv)kritiska, känner mindre kontakt och trygghet. Alltså motsatsen till kärlek och självkärlek.

För att bry oss om och kunna tycka om oss själva och andra behöver vi hjälpa våra kroppar ur dessa stresstillstånd. Enkla men effektiva små vardagstips är att ta mikropauser där du andas långsammare och mer medvetet en stund. Att ljuda och sucka är också skönt och hjälper kroppen att släppa på spänningar. Andra små gester av självkärlek kan vara att beröra och röra på kroppen på ett sätt som den tycker om och njuter av. Eller att lägga en hand på bröstet eller magen under stunder du känner dig mer spänd. Att vistas i lugnande miljöer, i naturen, titta eller lyssna på något som du tycker är vackert är också vägar till ökad avslappning.

När vi slappnar av kan kroppen komma in ett tillstånd av lugn, vitalitet och mottaglighet. Vilket är perfekta ingredienser för att framkalla njutning, förnöjsamhet och kärlekskänslor. Fundera över när du tycker om dig själv som mest? När är din inre röst som snällast? Troligtvis är det i stunder när din fysiologi är i balans och du är tillräckligt trygg i din kropp.

Notis: Har du svåra relationserfarenheter med dig från tidigare eller tycker att detta med självkärlek och självomsorg är väldigt svårt, kan det vara hjälpsamt att jobba med en psykolog eller terapeut.

Bonus: Få starkare kärlek till dig själv genom Relates “21-day challenge för mer självkärlek” poster som du kan ladda ner gratis här.

Josefine Yrjans

Legitimerad psykolog på Relate

Relate är ett svenskt relationsbolag som erbjuder en öppen och gratis samlingsplats med allt du behöver för att lära dig skapa bättre relationer eller hitta rätt partner för dig. Mest kända är de för dejting-appen Relate Date där du får kontakt med andra singlar baserat på dina personliga värderingar, vilket de menar är nyckeln till en hälsosam och meningsfull relation.

Josefine är Relates “hus-psykolog” och driver även företaget Living in Attunement där hon bland annat erbjuder terapi och coachning.

Få gratis relationstips!
 • Få regelbundna tips på hur du kan skapa bättre relationer i ditt liv
 • Var först med att få reda på nya spännande funktioner och verktyg
 • Få exklusiva inbjudningar till våra event och kurser med experter

Fler artiklar om dejting

Här är några relevanta artiklar till detta inlägg och ämne

4 steg till att hitta kärleken 2021

4 steg till att hitta kärleken 2021

Hur och var hittar jag en partner? Och hur vet jag när det är rätt? Här är fyra steg för att inte bara hitta en partner, utan hur du hittar RÄTT partner för just dig.
3 tips för ett bra första intryck på dejten

3 tips för ett bra första intryck på dejten

Retorikern Jenny Jernberg hjälper oss med råd och tips för att få fram vårt bästa och sanna jag i mötet med en dejt.
Jenny Jerngren
Jenny Jerngren
14 okt. 2021・5 min lästid・77 visningar