Rädslor i otrygga anknytningar

Vet du vilka rädslor som finns hos de olika anknytningarna? Känner du igen dig i något av de? Missa inte tipsen för hur du kan bli mer trygg!

Rädslor i otrygga anknytningar

Otrygg-ambivalent

De som har den otrygg-ambivalenta anknytningen kämpar ofta med en osäkerhet kring deras betydelse och värde för andra. Det leder till ett väldigt stort bekräftelsebehov i relationer. Deras seprationsångest grundar sig ofta i en otrygghet kring närhet, genom att konstant vilja ha den men samtidigt vara beredd på att den kan försvinna närsomhelst.

Den extrema rädslan för att bli övergiven kan i vissa fall leda till att personer som har denna anknytning istället väljer att helt undvika relationer, just för att undvika risken att bli sårad.

Otrygg-undvikande

De med en otrygg-undvikande anknytningen bär ofta med sig en erfarenhet av att söka stöd och närhet, men att bli avvisad. Där skapas en rädsla för att lita på att andra människor kommer att ställa upp. Tryggheten finns då i att förlita sig på sig själv och att tänka sig fram till svar snarare än att känna. Krav på närhet gör att de drar sig undan.

Dessa personer tenderar att ha kortvariga, intensiva förälskelser för att sen lämna relationen. Vilket ofta leder till känslor av ensamhet och tomhet.

Otrygg-desorganiserad

Rädslor hos den med den otrygg-desorganiserade anknytningen är många gånger mer komplexa men handlar ofta om att inte våga förlita sig på varken sig själv eller andra. Otryggheten grundar sig ofta i en erfarenhet av typen “rädsla utan lösning”. Trots sin stora längtan efter kärlek och trygghet, tenderar de att undvika närhet, då det förknippas med smärta och svek.

I relationer kan de lätt anpassa sig till den andres behov vilket gör att de istället ignorerar sina egna. Ångest som de inte förstår var den kommer från uppstår ofta då.

Hur du kan bli mer trygg

Utmaningarna varierar för de olika anknytningar men en början kan vara att lägga märke till hur du reagerar och agerar i situationer. Prova att göra tvärtemot impulsen – ex. be om hjälp när du egentligen vill dra dig undan.

Fler tips:

  • Våga stanna kvar i känslan av oro och obekvämlighet när du utmanar din anknytning. Hur och var känns det i kroppen? Beskriv det för dig själv.

  • Förstå din barndom bättre. Vilka erfarenheter formade din anknytning? Hur har det format dig? Skriv ner det.

  • Ta hjälp av en psykolog. Den kan hjälpa dig med olika verktyg och tankesätt som hjälper dig att tolka dig själv samt att bryta ohälsosamma mönster.

Hur anknytningsmönster kan se ut i dejting

Hur anknytningsmönster kan se ut i dejting

Vårt anknytningsmönster formas av våra livserfarenheter och påverkar vår interaktion med andra. Att ha koll på sitt och andras mönster blir därför extra relevant i dejting. Det gör att du förstår både dig själv och till och med den du dejtar bättre.
Relate
Relate
25 nov. 2022・6 min lästid
Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster

Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster

Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster. Genom att äga dina utmaningar kan du få djupare, stabila och kärleksfulla relationer.
Martina Stål
Martina Stål
15 nov. 2021・13 min lästid