Skriv bra värderingstexter!

Artikelserie – Så funkar Relate Date 2/8: Om varför det är givande att skriva värderingstexter och hur du kommer igång.

Skriv bra värderingstexter!

Varför ska jag skriva om mina värderingar?

Att få fram den äkta betydelsen av dina värderingarna är en genväg till att skapa djupa och meningsfulla relationer. Du får:

  • Bättre självkännedom - det kan förvåna dig när du formulerar hur dina värderingar återspeglas i din vardag. Med nya perspektiv målar du förståelsen för vad som skapar meningsfullhet och motiverar dig.

  • Bättre matchningar - uppstår när du våga vara öppen och personlig i dina texter. Den som läser får snabbare känsla av samhörighet och om ni har förutsättningarna för att skapa ett liv tillsammans.

  • Bättre kommunikation - kommer ur reflektion av dina värderingar och att sätta ord på vilka dina behov är och vad som är viktigt för dig.

citatet två.png

Hur skriver jag bra texter?

Kom igång genom att ställa dig följande frågor:

Frame 20.png

Exempel på hur bra texter kan se ut:

ett.png
två.png
tre.png

Boosta din profil 🔥

Genom erfarenhet ser vi att profiler med personliga värderingstexter får fler relates. Gör din profil mer relaterbar genom att:

  • Undvika klyschor - upplevs som intetsägande och opersonliga.
  • Undvika citat – då dessa inte är dina egna ord och upplevs som opersonliga.
  • Undvika tomma ytor - då värderingen ensam inte kan tala för din personliga drivkraft.