Varför dejta på värderingar?

Artikelserie – Så funkar Relate Date 1/8: Om varför det är viktigt med gemensamma värderingar och hur du identifierar dina värderingar.

Varför dejta på värderingar?

Varför är det viktigt med gemensamma värderingar?

Att träffa någon du delar många värderingar med betyder i princip att ni har liknande syn på hur ni vill leva era liv. En gemensam värdegrund minskar antalet konflikter, underlättar gemensamma beslut och kan hjälpa er båda att leva mer i linje med era värderingar vilket leder till högre individuellt välmående.

couples-workout.jpg

Ett exempel är att om ni båda värderar hälsa är det mer sannolikt att ni kommer träna ihop och laga hälsosam mat tillsammans.

Hur identifierar jag mina värderingar?

Värderingar är din inre kompass och drivkraft i livet. Det är dessa som skapar meningsfullhet och motiverar dig i vad du behöver för att må bra, vad som är viktigt för dig och vilket liv du strävar efter att leva. Appens värderingsverktyg guidar dig genom tre steg för att kartlägga din inre kompass.

Dina behov innebär att identifiera vad du behöver i ditt liv för att må bra.

Ditt ideala jag är värderingar som känns viktiga att sträva efter för att leva så som du vill utvecklas.

Viktigt i världen representerar hur du vill vara med och forma din omvärld.

För att dela med dig av dina värderingar till andra och hur de speglar sig i din vardag kan du lägga till målande värderingstexter i din profil.

Läs mer om värderingar här

Vad är värderingar och varför är de viktiga i en relation?

Vad är värderingar och varför är de viktiga i en relation?

Alla människor har värderingar, oavsett om man är medveten om dessa eller inte. Våra värderingar kan beskrivas som vår inre kompass eller helt enkelt strategier för att välja det som gör oss lyckliga, ger oss energi och mening.
Jan Artem Henriksson
Jan Artem Henriksson
5 jan. 2022・4 min lästid
4 tips för en stark inre kompass

4 tips för en stark inre kompass

Få bättre koll på hur du kan stärka din inre kompass genom värderingar och dessa 4 tips!