Relate Love Lab #9

Relate Love Lab #9

Lär dig hur och varför du anpassar dig i relationer

Relates populära onlineserie för alla som vill bli bättre på romantiska relationer
21 APR 2021 19-20LIVE PÅ ZOOM

Välkommen till Relate Love Lab - en plats för alla (singlar som par) som vill lära sig mer om hur man bygger meningsfulla och hälsosamma relationer som håller i längden.

Häng med oss och våra relationsexperter och psykologer varannan onsdag på en utforskande och lärande resa med olika teman kring romantiskt relationsbyggande. Tankeväckande och reflektiva kvällar med nya insikter som hjälper dig som singel att navigera i sökandet efter en partner, och er som par att bygga en än mer meningsfull och hållbar relation.

Eventet är gratis och sker live över Zoom (du får länk på email när du registrerar dig). Tillfällena är fristående utan ordning och 100% opt-in (går bra att bara titta på).

#9: Lär dig hur och varför du anpassar dig i relationer - Gabriella Grusell

Den här kvällen leds vi av Gabriella Grusell, psykolog som arbetar med utveckling av organisationer och relationer – såväl i professionella som privata sammanhang. Att utveckla självkännedom, förmåga att kommunicera och att agera med medvetenhet snarare än på autopilot är lika centralt i alla relationer - mellan kärlekspartners såväl som i nyckelrelationer i ett bolag, i ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling.

Den här kvällen kommer att handla om balansen mellan två mänskliga behov och mönster – att anpassa sig för att få känna samhörighet med den andra eller gruppen, och att få känna sig fri att vara sig själv.

Skälen till och graden av anpassning varierar över tid i en relation och i en människas liv. Ett vanligt mönster är att ha stor villighet till anpassning när relationen börjar bli viktig för oss, för att i en senare fas präglas av ett ökat behov av att återta sin egen person och autonomi för att relationen ska vara hållbar. Också vår egen individuella utvecklingsbana och relationshistorik spelar in för graden till vilken vi anpassar oss – med stigande ålder tenderar vi på gott och på ont att bli mindre anpassningsbara och erfarenheter från tidigare relationer spelar också roll för vilken balans mellan anpassning och frihet vi söker eller tror oss behöva i en ny relation.

Du kommer att få:

  • Kunskap om samspelet mellan två behov; anpassning för att få tillhöra gruppen eller känna samhörighet i en relation och att värna sin frihet och självständighet.
  • Bättre förståelse kring hur och varför du anpassar dig i relationer
  • Tillfälle att reflektera kring din egen balans mellan att anpassa dig och att värna din frihet och självständighet, och om den är långsiktigt hållbar och önskvärd

PS. Vi önskar att få se många av er våga använda kameran och vi hoppas även att ni som är i relation tar en date tillsammans i soffan med en (1) gemensam skärm. Kvällen kommer att innehålla några reflektionsfrågor som du antingen kan besvara själv, tillsammans med en vän eller partner där du sitter, eller om du önskar bli ihopparad med någon annan i eventet så finns möjlighet till det.

Om Relate Love Lab

Vi tror att framgång i romantiska relationer börjar hos dig själv - med förståelse för dina behov, värderingar och beteendemönster i en relation. Därför har vi startat en inspirerande utbildningsserie med fristående online-event tillsammans med erfarna psykologer och relationsexperter för att hjälpa dig bli mer medveten om hur du är och vad du vill ha och behöver i en relation, tillsammans med förmågan att kunna uttrycka detta.

Varje event i The Love Lab har ett specifikt tema där vi blandar den senaste relationsforskningen med praktiska övningar, mindfulness, reflektioner och verktyg för att du ska bli bättre på relationer.

Om kvällens talare

Varannan vecka bjuder vi in en till två talare som får dela med sig om sina kunskaper, erfarenheter och övningar i ett ämne som dom väljer tillsammans med oss.

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell

Legitimerad psykolog

Gabriella ser organisationer och relationer som viktiga arenor för mänsklig utveckling. När vi kommer ihop och tar oss an uppgifter kommer såväl våra styrkor som våra begränsningar upp till ytan och kan, om vi låter dem, fungera som katalysatorer för att ta nästa steg, individuellt och tillsammans.

Hon har en bred erfarenhet med en bakgrund som konsult inom risk- och krishantering och senare leg psykolog inom företagshälsovård och egen verksamhet med terapi för individer och par samt som organisationspsykolog med utveckling av kultur, team och ledningsgrupper, ledarutveckling och konflikthantering. Hon har också startat Wevolve - en plattform för reflekterande frågedriven dialog, som också finns att prova i Relates par-app Relate Boost (Wonderful walks). Ett digitalt stöd för partners som vill stärka och fördjupa sin relation.

Mer om henne hittar du på hennes hemsida nedan

Sagt om Relate Love Lab

”Vad jag fick ut av kvällen? Hopp. Rörd till tårar bara av tanken.”

”Såååå givande! 🙏💕🌈 TACK! ❤️”

”Sårbart, upplysande, bra tips och värme. Det gav verkligen något!”

”Väldigt starkt! 🙏😭♥️🌟”

”väldigt fint och inspirerande”

"Tack för att ni skapar ett så tryggt, lärorikt och underbart space! Jag känner mig redan lite tryggare där jag har osäkerheter och utmaningar - och är så nyfiken på att utforska mer fokuserat nu efter dom frågor som ni ställde och alla bra tips! ❤️"

"Behaglig och inkännande känsla av detta. Bra upplägg med föreläsningar varvat med korta egna övningar, både reflekterande och praktiska."

"Första gången jag deltar och visste inte vad jag skulle vänta mig, men jag tyckte detta var väldigt värdefullt. Tycker det är jätteskönt att veta att andra även har samma frågor och funderingar och att man kan ta del av andra personers tankar kring det."

Relate

Om Relate

Relate är ett tankeledande relationsbolag med syfte att hjälpa människor till hälsosammare och mer meningsfulla relationer.

Appen Relate Boost hjälper er som par att utveckla er relation genom dagliga forskningsbaserade utmaningar. Appen Relate Date hjälper dig som är singel att hitta någon baserat på dina värderingar. Relationspodcasten Så Kan Det Gå ger dig inspiration och tips för sundare, mer hållbara relationer. Välkommen till Relates värld - välkommen till ett liv med bättre relationer - för kvalitén på våra relationer sätter kvalitén på våra liv!