Vanliga frågor (FAQ)

Om konceptet

Vad är en värdering?

Värderingar kan enklast förklaras som din inre kompass. De är vägledande principer och övertygelser som formar ditt synsätt, ditt beteende och påverkar dina beslut. När du inte lever efter dina värderingar känns det i magen att något är fel. Kanske kan du inte sätta fingret på varför eller vad det är som inte känns rätt.

Till skillnad från personlighetstyper som ämnar beskriva hur du reagerar och interagerar med din omgivning, är värderingar ditt djupare lager av motivation och meningsskapande. De är trosuppfattningar, preferenser, mål och behov som förklarar varför du beter dig som du gör och vilket liv du vill leva framåt. Värderingar ger oss också ett val i hur vi tänker framåt som innebär att vi genom reflektion kan skilja det vi har lärt oss tidigare, under vår uppväxt och kanske av samhället i stort, från hur vi vill vara och leva framåt. Därför är de ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och goda relationer.

Varför ska vi ha samma värderingar?

Forskning visar på att om två personer delar många värderingar i en relation så blir empati och förståelse för varandra lättare (länk). Om personerna inte har liknande värderingar sätts stora krav på nivån av kommunikation i relationen.

En gemensam värdegrund minskar antalet konflikter, gör det lättare att ta gemensamma beslut, och kan till och med hjälpa varandra att leva mer i linje med sina värderingar vilket i sin tur skapar ett högre individuellt välmående. Om båda värderar hälsa högt är det större sannolikhet att man vill träna och laga nyttig mat ihop. Ett intresse för hållbarhet kan förena och förenkla livsval, eller vilja stödja varandra i ens sökande efter mer kunskap, kreativitet eller äventyr.

Ett annat exempel: Låt oss säga att en person i ett förhållande värderar trygghet, tradition och stabilitet, medan den andras viktigaste värderingar är variation, utmaning och spänning. Denna situation kan innebära en större utmaning om ett par ämnar att leva tillsammans på sikt. Det är givetvis inte omöjligt, men mycket forskning kring relationer visar att många gemensam värderingar skapar mycket bättre förutsättningar att hålla ihop i längden.

Hur fungerar de olika nivåerna i trädet?

Trädets rötter kan definieras som dina behov. Det viktiga här är att identifiera vad du behöver i ditt liv. Den andra nivån, trädets stam, kallas självuppfyllandet. Denna del representerar den person du vill vara, och består av de värderingar du tycker är viktiga i vardagen. Trädets krona definieras som det du tycker är viktigt i världen, och det representerar både hur du vill bidra till din omvärld och hur du vill att världen ska vara.

Varför värderingar?

Med värderingar som utgångspunkt istället för bara bilder, jobb eller intressen så blir första kontakten djupare och dialogen mer meningsfull. Förståelse och empati för varandra skapas snabbare och det blir lättare att bedöma långsiktig kompatibilitet.

Genom att fokusera på värderingar uppmuntras man till en mer personlig och öppen kommunikation som skapar tillit och känsla av samhörighet, parametrar som ofta är viktiga för att komma till en första dejt.

Varför bara fem profiler per dag?

På Relate tror vi på kvalitet över kvantitet. Genom att erbjuda ett limiterat, noga utvalt antal dagliga profiler baserat på användarens egna värderingar är vår ambition att uppmuntra användare att ta tid, stanna upp och fokusera på att se den faktiska personen i profilen istället för att hamna i vanan av att bara svajpa. Teorin Valfrihetens tyranni förklarar att ju fler val vi erbjuds, desto svårare har vi att ta ett beslut, och när vi väl har tagit ett beslut menar teorin att risken ökar för att vi inte är helt tillfredsställda med det beslut vi tog. Genom att låta oss på Relate välja ut ett antal föreslagna profiler varje dag, istället för att själv gå igenom hundratals alternativ, sparar dig inte bara tid - det gör det faktiskt enklare för dig att ta ett beslut.

Om appen

Hur kan jag vara säker på att människor är ärliga när de väljer sina värderingar?

Vi litar på vårt värderingsdrivna Relate-community och de människor som vill bygga autentiska relationer med andra människor. Relate riktar sig mot människor som vill förstå sina grundvärderingar och träffa andra värderingsdrivna personer. Med det sagt så arbetar vi fortfarande hårt med att se till att så att alla profiler i appen är verklighetsenliga. Appen tillåter endast att användare skapar konton med hjälp av sin Facebook-profil eller med sitt telefonnummer, det finns tydliga regler och policies kring autenticitet, och vi arbetar aktivt med att se till så att reglerna följs i vårt community.

Med det sagt, Relates intention och syfte är inte bara att ge dig en perfekt match. Vår intention är att hjälpa till och smalna av ditt sökande genom att filtrera på värderingar, men ännu viktigare, att använda värderingar (oavsett vilka eller hur många ni delar) som ett djupare och mer meningsfullt vis att ta kontakt

Gemensamma värderingar hjälper användare att mötas kring något de delar, vilket skapar en mer trygg möjlighet till anknytning och öppnar upp för djupare och mer meningsfulla konversationer.

Vårt större syfte som företag är att hjälpa användare att bli mer självmedvetna och värderingsdrivna, inte bara genom att välja ut sina personliga värderingar i värderingsträdet, utan ännu mer genom att ge dem möjlighet och uppmuntran att definiera och uttrycka sina värderingar i sin profil och i konversationer. Helt enkelt av anledningen att ju bättre vi känner oss själv och våra behov, desto enklare är det att hitta och möta en partner som delar den livsvisionen.

Hur fungerar appen?

Reflect, Relate, Connect;

**Reflect - Välj dina värderingar. **Först måste du reflektera över de saker du bryr dig om och de värderingar som är viktigast i ditt liv. Detta gör du i vårt värderingsträd. Efter att ha slutfört din profil kommer du att presenteras profiler som du delar värderingar med.

Relate - Få 5 utvalda profiler per dag. Du kan börja relatera till de människor du tycker är intressanta. Varje dag kommer vi att skicka ut ett antal föreslagna profiler baserat på gemensamma värderingar, ålder, sexuell läggning och var de befinner sig.

Connect - Tryck Relate och bjud in till kontakt. Om du finner en person intressant kan du påbörja en konversation med dem genom att antingen relatera till personens profil eller till en specifik värdering du är nyfiken på.

Hur matchar jag med någon?

Alla användare presenteras dagligen ett antal unika profiler med vilka man delar värderingar. Du kan relatera till en person du är intresserad av genom att klicka på Relate-knappen (vår hjärtlogo) på någons profil. Det nuvarande fotot eller värderingen du tittar på när du trycker på knappen kommer att bli det innehåll du relaterar till. När du klickar på Relate uppmuntras du att lägga till en kommentar eller att ställa en fråga för att sätta igång en konversation. När din relatering har skickats kommer den andra parten att få en notifikation om din relatering, och din profil kommer att dyka upp i dennes “relaterar till mig” sektion, där de kan välja att antingen relatera tillbaka eller inte. Om personen väljer att relatera tillbaka kommer ni att matchas ihop och en chatt kommer att dyka upp i chattfältet nere i högra hörnet av appen.\n\nPå samma sätt kommer du att bli notifierad om någon har relaterat till dig och en matchning kommer att ske om du väljer att relatera tillbaka! Klicka här för tips på hur du kan göra din profil ännu mer relaterbar.

Hur fungerar algoritmen som genererar föreslagna profiler?

Värderingar definieras som dina trosuppfattningar i livet. Människor som delar värderingar har möjligheten att synka sina livsvägar och hjälpa varandra på sina resor genom livet. Med hjälp av metodiken bakom värderingsträdet delas värderingar in i 3 delar, dina behov, vad du finner viktigt i din vardag samt vad du finner viktigt i din omvärld. Genom att förstå sina egna värderingar på dessa tre nivåer får du en bättre förståelse för dig själv och också vad du vill få ut av livet - kort och gott vilket typ av liv du vill leva. Du kommer sedan att erbjudas dagligt föreslagna profiler som vi tror att du skulle finna intressanta baserat på de värderingar du har valt.

Hur många gemensamma värderingar ska vi ha?

Vi tror på att många delade värderingar gör det enklare för båda parter att förstå varandra bättre. En bra match brukar vi säga är när man delar 5 värderingar. Men, att inte dela många värderingar är inget problem så länge båda parter anstränger sig för att att kommunicera och förstå varandras behov. Vår app hjälper till att sammankoppla människor, men i slutändan är det upp till varje parts ansträngning och intresse att förstå varandra och anpassa sina värderingar i deras kommande liv.

Vad ingår i premiumversionen av appen?

Utöver alla delar i gratisversionen av appen kan du i premiumversionen också:

  • Se alla profiler som har relaterat till dig
  • Se alla dagligt utvalda profiler innan du tar ett beslut på dem
  • Få fler dagliga profiler
  • Justera dina preferenser för lägsta antalet gemensamma värderingar du vill dela med dina föreslagna profiler
  • Se hela värderingsträdet för dina föreslagna profiler, de människor som har relaterat till dig och för dina matchningar.
  • Filtrera på andra preferenser så som: Längd, Rökning, Alkoholvanor, Yrke, Utbildning, Barn, Familjeplaner

Ska värderingarna representera hur jag är eller hur jag vill vara?

Oftast - både och! Till skillnad från personlighetstester som ämnar att förklara hur vi är just nu, så är värderingarna vår djupare motivation och drivkraft som ger livet en riktning. De är våra preferenser, våra behov, och våra mål. I vissa fall kan de redan vara integrerade i våra liv, medan de i andra fall kan vara en riktning eller värden vi strävar mot att nå.

Teknisk support

Appen fungerar inte som den ska, vad ska jag göra?

Kolla alltid så att du har den senaste versionen av appen. Detta gör du enklast i Appstore eller Google Play. Om du har den senaste versionen av appen men det fortfarande inte fungerar ska du alltid börja med att starta om appen eller din telefon. Om problemet kvarstår, maila oss på mailto:hello@relate-app.com och förklara ditt problem och vilken typ av telefon du använder, så hjälper vi dig :)

Varför kan jag inte ändra maxavståndet för profilförslag?

Då appen i nuläget endast har lanserats i Stockholm med omnejd och i syfte att kunna erbjuda våra användare så bra föreslagna profiler som möjligt har vi i nuläget valt att låsa maxavståndet på 50 kilometer. Vår förhoppning är att inom en snar framtid lansera på andra platser i Sverige och på sikt även i andra länder, och då låta användaren själv ställa in inom vilken radie de vill ha föreslagna profiler.

Jag råkade trycka "inte intresserad" av misstag, kan jag få tillbaka profilen?

Det är en funktion som ingår i premium.

Hur stänger jag av notiser?

Gå in på konto → notifikationer & uppdateringar → Aktiverat → Välj vilken/vilka notifikationer du vill behålla

Varför kan jag inte se nästa dagligt utvalda profil innan jag har agerat på den nuvarande?

Genom att tvinga dig att fokusera på en profil åt gången vill vi framhäva vår prioritering på kvalitet över kvantitet. Vår intention är att hjälpa dig att se personen bakom det första fotot, utan att jämföra personen med andra. Detta i hopp om att öka medvetenheten vid varje individuellt beslut. I premiumversionen av appen kommer du att kunna se och interagera med alla profiler samtidigt.

Jag råkade ange fel ålder, kan jag ändra den?

Ingen fara - vi kan hjälpa dig med detta. Skicka oss ett mejl på mailto:hello@relate-app.com och förklara ditt problem. Skicka även med en bifogad bild på din ID-handling.

Hur ändrar jag språk?

Android: Språket i appen är detsamma som språket på din telefon. Om du vill ändra språk i Relate-appen behöver du alltså ändra språk på din telefon. Detta gör du i telefonens inställningar.

iPhone: Under “konto” finns det en rubrik som heter “språk”. Tryck på det språk som står angivet så ges du en möjlighet att ändra.

Jag befinner mig utanför Sverige och kan inte använda appen, vad gör jag?

I nuläget har Relate endast lanserats i Stockholm med omnejd. Vi jobbar hårt och hoppas att kunna expandera till andra städer i Sverige och också andra länder i framtiden

Måste jag skicka ett meddelande när jag vill relatera till någon?

I syfte att sätta igång en konversation, uppmanar vi dig att lägga till en kommentar eller fråga på en specifik del av personen du relaterar tills profil. Detta kommer dramatiskt att öka dina chanser att personen skriver tillbaka.

Hur får jag fler dagligt utvalda profiler?

Det går att få fler dagligt utvalda profiler. Första steget är att slutföra sin profil. Detta innebär att ha åtminstone fyra bilder, att lägga till tre eller fler kärnvärderingar och att skriva en kort beskrivning av varje, samt att fylla ut annan info så som längd, yrke, utbildning, barn, familjeplaner och livsvanor. Genom att göra detta kommer du att erbjudas fler dagliga profiler. Du kan också få fler dagliga profiler genom att bjuda in vänner till appen :)

Hur raderar jag mitt konto?

Du kan radera ditt konto i appen genom att gå in på inställningar. Din feedback är mycket viktig för oss, så berätta gärna varför du valt att lämna oss. Visste du att du kan göra ditt konto osynligt? På så vis kan ingen annan i appen se dig, men du kan fortfarande behålla ditt konto och använda värderingsträdet som ett verktyg för personlig utveckling.