Varför Värderingar

Med värderingar som utgångspunkt istället för bara bilder, jobb eller intressen så blir första kontakten djupare och mer meningsfull. Förståelse och empati för varandra skapas snabbare och det blir lättare att bedöma långsiktig kompatibilitet. Genom att fokusera på värderingar uppmuntras man till en mer personlig och öppen kommunikation som skapar tillit och känsla av samhörighet, parametrar som ofta behövs för att komma till en första dejt.

Samtal kring värderingar är ett kraftfullt verktyg för att bygga empati och förståelse för varandras likheter såväl som olikheter i en relation.

Har man många värderingar gemensamt blir det lättare att ta gemensamma beslut i livet. Därför menar många relationsexperter att just många gemensamma värderingar är hemligheten till romantiska relationer som håller i längden. Det sagt kan en relation med få gemensamma värderingar också vara givande och utvecklande där man lär sig mycket av varandra. Men det ställer högre krav på kommunikation i relationen.

Vår värderingsövning börjar med att du bygger ditt eget värderingsträd där du guidas igenom en kartläggning av dina inre värderingar på 10 min. Som singel matchas du sedan med andra baserat på dessa värderingar.