Vår story & hemliga syfte

Om Relate

Relate är en syftesdriven early-stage tech startup baserat på Norrsken House i Stockholm. Vi grundades 2018 av självledarskapsbolaget SelfLeaders tillsammans med ett par syftesdrivna entreprenörer med målet att utveckla skalbara tjänster för att hjälpa människor till mer medvetna och meningsfulla kärleksrelationer - grundat på tesen att detta börjar med att först blicka inåt i oss själva och få tydlighet i vad vi behöver, hur vi är och hur vi vill leva.

Det började med en ny typ av dejting-app som matchar och för samman singlar på ett djupare plan med personliga värderingar. Det fortsatte med en podcast som i varje avsnitt intervjuar relationsexperter, en online workshop-serie med relationspsykologer och sen en relationsutvecklingsapp för par. Idag ser vi oss som ett tankeledande relationsföretag med ambitionen att leda en samhällsförändring kring hur vi ser på dejting och relationer, först i Sverige, sen i världen.

Vårt mission

Vår högteknologiska vardag sätter oss i kontakt med fler människor än någonsin, men bidrar sällan till djup och tillfredsställelse i våra relationer. Tvärtom så blir kontakten ofta ytligare och vi fastnar ofta i distraktioner. Vi missar därmed den mänskliga kontakt, meningsfullhet och förståelse som vi söker och behöver.

Forskning visar på att det till stor del är våra relationer som gör oss lyckliga. Vi håller med forskarna och är övertygade om att kvalitén av våra liv korrelerar med kvalitén i våra relationer.

Vi har startat Relate för att tillsammans med psykologer och relationsexperter ta fram de bästa verktygen och sprida kunskapen från relationsforskningen. Vi ser framför oss en mer medveten, vis och autentisk värld med djupare kontakt och förståelse oss människor emellan.

Läs mer om Hur Relate kom till

Vårt "hemliga" syfte

Det finns ett större syfte bakom Relate som handlar om mer än att bara göra människor mer lyckliga. Vi lever i en enormt snabbföränderlig, komplex och osäker värld. En värld som kräver ett annat mindset och ett högre medvetande hos oss människor för att vi ska kunna navigera och frodas tillsammans.

Vi har ett nära samarbete med Harvards psykologiprofessor Robert Kegan som hjälpt oss människor förstå att det finns fem olika nivåer av mänskligt medvetande och meningskapande. 70% av oss kommer tyvärr aldrig förbi den tredje nivån som Kegan kallar “the Socialized Mind” - när bilden av oss själva formas främst av hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Ett tänkesätt som gör att vi ständigt jämför oss med andra och som förutom att det ofta leder till ångest och depression, reducerar vår förmåga att hantera den komplexitet och osäkerhet vi alltmer lever i idag.

Med hjälp av verktyg för personlig utveckling som personliga värderingar är vårt mål och större syfte att hjälpa människor in i den fjärde nivån av medvetande och meningskapande, som Kegan kallar “the Self-Authoring Mind”. Ett tänkesätt där vi istället för att jämföra oss med andra, blir mer grundade i oss själva, har en egen moralisk kompass och utvärderar vårt beteende utefter våra inre värderingar.

Vår förhoppning är alltså inte bara att Relate ska hjälpa människor till mer välmående genom bättre relationer, utan att det även ska kunna vara ett verktyg som hjälper oss som mänsklighet att utveckla vårt medvetande och meningskapande till en mer mogen nivå. För att bättre kunna navigera och frodas i den värld vi lever i och för att tillsammans kunna uppnå FNs globala mål för en hållbar framtid.

Vision & värderingar

Här är vår vision och värderingar för hur vi jobbar som team och företag. De är på engelska eftersom vi är ett internationellt team med globala ambitioner och har engelska som internspråk (apparna finns både på svenska och engelska).

Our vision

A more conscious, wise and authentic world with deeper human connection and understanding.

Our values

We love radical transparency, we don’t fear judgement
  • Trust and hug each other
  • Be authentic and embrace your weirdness
  • Listen to understand
We love to challenge, we don't fear the imperfect
  • Aim too high
  • Push too early, feel ashamed and learn
  • Lazer focus: Intentions, MITs, and 80/20 rule
We love our fans, we don’t fear our critics
  • Deliver WOW
  • Actively seek and give feedback
  • 100 raving fans are worth more than 10k who sort of like us

Träffa teamet

Relate grundades i juni 2018 av ett gäng syftes- och värderingsdrivna entreprenörer tillsammans med ledarskapsbolaget SelfLeaders. Idag är vi en del av Norrsken House - Europas största hub för impact tech startups - syftesdrivna företag vars verksamheter bidrar till att skapa en positiv förändring för världen, samhället eller oss människor.

Partners & vänner

Sedan starts har vi fått fantastisk hjälp från några av Sveriges skarpaste organisationer och initiativ. Vi tror på samskapande och är alltid öppna för värdeskapande samarbeten, tvivla in på att höra av dig!