Vår story & hemliga syfte

Om Relate

Relate är ett tankeledande relationsföretag med ambitionen att forma framtidens relationer och dejting, baserat på övertygelsen att djup kontakt och förståelse mellan människor börjar med självkännedom kring våra behov, värderingar och beteendemönster, tillsammans med förmågan att kommunicera dessa autentiskt och sårbart. Vi bygger digitala produkter och tjänster som hjälper människor (både par och singlar) med detta i syfte att skapa djupare och mer meningsfulla romantiska relationer.

Vi har en app för de som vill hitta en ny partner (Relate Date), och en app för par som vill fördjupa och utveckla sin relation (Relate Boost). Vi driver även en online workshop-serie (Relate Love Lab), och en populär relationspodcast (Så Kan Det Gå) för alla som vill bli bättre på romantiska relationer.

Vi är ett utav impact tech bolagen på Norrsken House i Stockholm och är även en del av rörelsen Time Well Spent. Bakom ligger ledarskapsbolaget SelfLeaders tillsammans med ett gäng passionerade entreprenörer som själva brinner för kärleken.

Vår story

Vår högteknologiska vardag sätter oss i kontakt med fler människor än någonsin, men bidrar sällan till djup och tillfredsställelse i våra relationer. Tvärtom så blir kontakten ofta ytligare och vi fastnar ofta i distraktioner. Vi missar därmed den mänskliga kontakt, meningsfullhet och förståelse som vi söker och behöver.

Forskning visar på att det till stor del är våra relationer som gör oss lyckliga. Vi håller med forskarna och är övertygade om att kvalitén av våra liv korrelerar med kvalitén i våra relationer.

Vi har startat Relate för att tillsammans med psykologer och relationsexperter ta fram verktyg och upplevelser som hjälper människor att både starta och bygga välmående och meningsfulla relationer. Relationer som bygger på djupare förståelse, är välmående och håller i längden. Helt enkelt för att det gör oss lyckligare, tryggare och bättre som människor.

Läs mer om Hur Relate kom till

Vårt "hemliga" syfte

Det finns ett större syfte bakom Relate som handlar om mer än att bara göra människor mer lyckliga. Vi lever i en enormt snabbföränderlig, komplex och osäker värld. En värld som kräver ett annat mindset och ett högre medvetande hos oss människor för att vi ska kunna navigera och frodas tillsammans.

Vi har ett nära samarbete med Harvards psykologiprofessor Robert Kegan som hjälpt oss människor förstå att det finns fem olika nivåer av mänskligt medvetande och meningskapande. 70% av oss kommer tyvärr aldrig förbi den tredje nivån som Kegan kallar “the Socialized Mind” - när bilden av oss själva formas främst av hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Ett tänkesätt som gör att vi ständigt jämför oss med andra och som förutom att det ofta leder till ångest och depression, reducerar vår förmåga att hantera den komplexitet och osäkerhet vi alltmer lever i idag.

Med hjälp av verktyg för personlig utveckling som personliga värderingar är vårt mål och större syfte att hjälpa människor in i den fjärde nivån av medvetande och meningskapande, som Kegan kallar “the Self-Authoring Mind”. Ett tänkesätt där vi istället för att jämföra oss med andra, blir mer grundade i oss själva, har en egen moralisk kompass och utvärderar vårt beteende utefter våra inre värderingar.

Vår förhoppning är alltså inte bara att Relate ska hjälpa människor till mer välmående genom bättre relationer, utan att det även ska kunna vara ett verktyg som hjälper oss som mänsklighet att utveckla vårt medvetande och meningskapande till en mer mogen nivå. För att bättre kunna navigera och frodas i den värld vi lever i och för att tillsammans kunna uppnå FNs globala mål för en hållbar framtid.

Vision & värderingar

Här är vår vision och värderingar för hur vi jobbar som team och företag. De är på engelska eftersom vi är ett internationellt team med globala ambitioner och har engelska som internspråk (apparna finns både på svenska och engelska).

Our vision

A more conscious, wise and authentic world with deeper human connection and understanding.

Our values

We love radical transparency, we don’t fear judgement
  • Trust and hug each other
  • Be authentic and embrace your weirdness
  • Listen to understand
We love to challenge, we don't fear the imperfect
  • Aim too high
  • Push too early, feel ashamed and learn
  • Lazer focus: Intentions, MITs, and 80/20 rule
We love our fans, we don’t fear our critics
  • Deliver WOW
  • Actively seek and give feedback
  • 100 raving fans are worth more than 10k who sort of like us

Träffa teamet

Relate grundades i juni 2018 av ett gäng syftes- och värderingsdrivna entreprenörer tillsammans med ledarskapsbolaget SelfLeaders. Idag är vi en del av Norrsken House - Europas största hub för impact tech startups - syftesdrivna företag vars verksamheter bidrar till att skapa en positiv förändring för världen, samhället eller oss människor.

Partners & vänner

Sedan starts har vi fått fantastisk hjälp från några av Sveriges skarpaste organisationer och initiativ. Vi tror på samskapande och är alltid öppna för värdeskapande samarbeten, tvivla in på att höra av dig!